Politica de cookies

Acest website foloseste atât cookies proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce este un cookie?

Un „Internet Cookie” este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser şi este complet pasiv (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe drive-ul utilizatorului).

Scopul și utilizarea modulelor cookie

Site-ul www.westcityradio.ro instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătățirea funcțiilor oferite, astfel încât experiența ocazionată de vizitarea site-ului să devină mai plăcută. www.westcityradio.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookies:

• oferă deţinatorilor de site-uri feedback asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente şi mai accesibile pentru utilizatori;

• permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai placută;

• ajută la detectarea și oprirea activităților malițioase care au ca scop trimiterea sau inserarea de malware deţinatorilor de site-uri.

Care sunt avantajele cookies?

Un cookie conţine informaţii care face legătura între un web-browser (utilizator) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează un web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookies asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookies sunt administrate de web-server. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookies sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune şi nu mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookies sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website. Cu toate acestea, cookies pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Ce sunt cookies plasate de terţi?

Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi / furnizori. Aceste terţe părţi pot plasa cookies prin intermediul altui website şi ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Alte cookies ale terţelor părţi

Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookies anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicaţii sau pentru a particulariza o aplicaţie. Datorită modului de utilizare, website-ul nu poate accesa aceste cookies, la fel cum terţele părţi nu pot accesa cookies deţinute de respectivul website. De exemplu, când utilizatorul distribuie un articol folosind butonul pentru reţelele sociale aflat pe un website, acea reţea socială va înregistra activitatea utilizatorului, nu website-ul pe care se află butonul.

Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookies?

Cookies păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni, care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaşte browser-ul, până când cookie-ul expiră sau este şters. Cookie-ul stochează informaţii importante, care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe Internet.

De ce sunt cookies importante pentru Internet?

Cookies reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookies poate face unele website-uri imposibil de folosit.

Securitate si probleme legate de confidenţialitate

Cookies NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, aşa că nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod automat. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a rula sau a se replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi. Cookies pot fi, totuşi, folosite în scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât şi pe alte website-uri, cookies pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi, în mod constant, marchează cookies pentru a fi şterse, în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browserele au integrate reglaje de confidenţialitate, care furnizează diferite nivele de acceptare a cookies, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookies

Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookies.

Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browser-ul se conectează la server folosind o reţea necriptată (exemplu: o reţea Wi-Fi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică reglaje greşite ale cookies pe web-servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile cu scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important ca utilizatorii să fie atenţi în alegerea metodei celei mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale.