UVT și FRF au stabilit să dezvolte un Centru regional de licențiere UEFA (B și C)

Universitatea de Vest din Timișoara și Federația Națională de Fotbal au formalizat luni, 29 mai, 2023, un acord de colaborare pentru dezvoltarea unui Centru regional de licențiere UEFA (B și C) și pentru realizarea de programe și proiecte sportive, educaționale și de cercetare în comun. Acordul a fost convenit pentru multiple tipuri de activități și programe concrete și a fost convenit prin semnarea a două protocoale de parteneriat – unul prin care a fost convenită înființarea, cu sprijinul UVT, a unui Centru regional de licențiere UEFA (B și C), și un al doilea protocol, de parteneriat general între FRF și UVT, prin care este prevăzută realizarea de programe și proiecte sportive, educaționale și de cercetare în comun.

Semnatarii celor două protocoale stabilite între FRF și UVT, Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Gabriel Marilen Pirtea, rectorul UVT, au susținut oportunitatea de a colabora instituțional și a dezvolta programe comune în zona de vest a țării. Alături de aceștia, la eveniment au participat și Mihai Stoichiță, director tehnic FRF, Lucian Burchel, șeful școlii federale de antrenori din FRF, Gabriel Bodescu, secretar general al FRF, dar și Adrian Nagel, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport din UVT.

Foto: UVT