UVT: O nouă serie de 84 de programe de studii masterale

Universitatea de Vest din Timișoara a pregătit 84 de programe de studii masterale prin cele 11 facultăţi ale sale. UVT scoate la concurs pentru admiterea din acest an peste 1200 de locuri bugetate la nivelul Master. Organizează, ca în fiecare an, două sesiuni de admitere: prima în luna iulie, iar a doua în septembrie, la sediul principal al instituției și la sediile facultăților.

Toate detaliile despre înscriere și probele de concurs sunt disponibile pe pagina www.admitere.uvt.ro.