UVT lansează primul program postuniversitar pentru predare online

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online”, dedicat formării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și axat pe desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare în regim online.

Durata programului este de 7 săptămâni, inclusiv examenul de certificare a competențelor, toate activitățile didactice desfășurându-se exclusiv online, iar absolvenții programului de studii vor obține un certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de suplimentul descriptiv, eliberat de Universitatea de Vest din Timișoara. Înscrierea candidaților pentru admiterea la programul de studiu se va face online. Perioada de înscriere este stabilită pentru intervalul: 25 mai – 10 iunie 2020, cu 15 iunie 2020 – dată propusă pentru începerea programului.

Programul este înregistrat în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) gestionat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), fiind astfel recunoscut la nivel național.

Detalii despre procesul de înscriere, organizarea și desfășurarea acestui program de studii postuniversitare se găsesc pe site-ul UVT.