UPT: Proiect de sprijinire a studenţilor din anii terminali pentru trecerea de la şcoală la viaţa activă

Universitatea Politehnica Timișoara beneficiază, alături de Danke Consultin SRL, de un proiect de sprijinire a studenţilor din anii terminali pentru trecerea de la şcoală la viaţa activă, proiect finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman. Proiectul CONPrACT vizează îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii pentru 150 de studenţi înmatriculaţi în sistemul de învăţământ superior din regiunea de dezvoltare Vest, în perioada 2018-2020.

În acest sens, vor fi selectaţi 150 de studenţi, astfel: 60 studenţi din cadrul Facultăţii de Inginerie din Hunedoara; 20 studenţi din cadrul Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului; 70 studenţi din cadrul Facultăţii de Construcţii.

Conferința de deschidere a proiectului a avut loc în data de 11 octombrie, la ora 11:30, în Sala Senatului Universității Politehnica Timișoara, clădirea Rectoratului. La festivitatea de deschidere au participat studenți și cadre didactice din cadrul UPT, precum și potențiali angajatori ai studenților UPT.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.