Lipsa accesului la resurse financiare care să asigure posibilitatea îngrijirii noului născut de către femeile aflate în situațiile cele mai defavorizate, a determinat lansarea unui singur apel prin programul POAD, în conformitate cu OUG 113/2022.

Femeile care au născut în a doua parte a anul 2022 şi se află într-una dintre categoriile de vulnerabilitate prevăzute prin actul normativ, vor primi o singură dată tichete sociale electronice pentru achiziționarea produselor de îngrijire nou-născuţi, în valoare de 2.000 de lei.

În această perioadă, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin serviciile sociale de specialitate, identifică și întocmesc listele cu destinatarii finali pentru mamele care au născut în a doua parte a anul 2022, dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului. Sunt considerate eligibile următoarele categorii de persoane care pot beneficia, la cerere, de tichetele sociale pe suport electronic:

  • mamele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001;
  • mamele care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 ;
  • mamele cu dizabilități, încadrate în grad de handicap, dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului;
  • mamele aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială de DAS MT;
  • mame care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  • mamele minore;
  • mamele (cetățeni străini sau apatrizi) care provin din zona conflictului armat din Ucraina.

Foto: GettyImages