Propuneri de idei de proiecte în vederea completării programului cultural Timișoara 2021

Asociația Timișoara – Capitală Culturală Europeană (TM2021) lansează apelul deschis pentru propuneri de idei de proiecte în vederea completării programului cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, sub denumirea „SEARCHLIGHT”- o inițiativă culturală de implicare participativă a publicului.

Ariile tematice pentru care participanții își pot prezenta propunerile de idei de proiecte sunt corelate cu teritoriile programului cultural – LOCURI, OAMENI, CONEXIUNI (descrise în dosarul de candidatură) și trebuie să  răspundă criteriilor – noutate, inovare și sustenabilitate. Participanții eligibili pot fi persoanele juridice constituite în – asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, organizații non-profit.

Proiectele selectate vor fi dezvoltate și implementate în parteneriat cu TM2021, în perioada 1 aprilie – 30 noiembrie 2019, în cadrul programului cultural pentru anul 2019.

Participanții pot depune propunerile de idei de proiecte în format electronic (în format PDF) la adresa de e-mail: searchlight@timisoara2021.ro, cu confirmare de primire electronică din partea TM2021, până în data de 14 ianuarie 2019, ora 16:00.

Detalii pe timisoara2021.ro.