O nouă acţiune de deratizare în Timişoara

Primăria Timişoara anunță cetățenii orașului că, în perioada 14 – 30 noiembrie 2022, se vor desfășura activităţi de deratizare pe domeniul public. Prestatorul autorizat pentru efectuarea acestor lucrări este societatea Coral Impex SRL. Produsele folosite în combaterea rozătoarelor sunt avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide pentru profilaxia sanitar-umană: Deration Pellet (substanța activă Bromodialone) şi Colbrom  Pastă (substanţă activă Bromadiolone). Substanţele fac parte din Grupa III de toxicitate (pesticide non-agricole), Tip 14 (rodenticide).

„Pentru ca tratamentele să aibă o eficienţă ridicată, avem însă nevoie și de sprijinul comunității, astfel, facem apel la cetăţenii orașului să sprijine această acțiune și să adopte măsuri urgente în privința curăţeniei în propriile gospodării pentru combaterea rozătoarelor și le atragem atenția asupra faptului că sunt interzise golirea, deteriorarea sau sustragerea staţiilor destinate plasării momelilor, amplasate de către operatorul serviciilor de deratizare pe domeniul public. Totodată, reamintim că, prin HCL nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată, cap. VI – Reglementări privind combaterea vectorilor-rozătoare, insecte, dăunători-sunt consemnate sancțiuni, de pildă amendă de la  500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice în situația neefectuării lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/sau insecte (ţânţari, muşte, gândaci) și neluării măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile proprii”, transmite PMT.

În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, perioada de desfășurare a acțiunii va fi extinsă.