Concursuri

Campania publicitară  „West City Radio / Proiect Special / Lansare magazin Secom® Timișoara” (terminată)

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

“West City Radio / Proiect Special / Lansare magazin Secom® Timisoara”

Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 01-08 aprilie 2016


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

Organizatorii campaniei “West City Radio / Proiect Special / Lansare magazin Secom® Timisoara” sunt: 

S.C. SECOM PRODUCTIE SERVICII S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Mircea Vulcanescu nr. 92, Sector 1 si adresa declarata de corespondenta: Com. Tunari, Calea Bucuresti nr. 83-85, Jud. Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/9299/1991, atribut fiscal RO, C.U.I. 8978457, cont IBAN: RO94 BACX 0000 0002 9510 9000, deschis la Unicredit Bank – Suc. Titulescu, reprezentata de catre Costea Andrei, in calitate de Asociat Unic și Administrator, denumita in continuare “Organizator”

si


S.C. Media Sound S.R.L, cu sediul social in judetul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.2, et.3, ap.10, tel/fax: 0256/494818, inmatriculata la Registrul Comertului al Municipiului Timis sub nr. J35/1251/2005, atribut fiscal RO,  C.U.I: 17473291, cont IBAN RO15 FNNB 0004 0225 8859 RO02, deschis la Credit Europe Bank, reprezentata de catre Turbok Simona , in calitate de Director Executiv, denumita in continuare “Co-Organizator”

1.2. Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio West City Radio cat si pe platformele digitale aferente acestuia.


1.3. Campania publicitara se va desfasura de catre Co-Organizator pentru Organizatorul  S.C. Secom Productie Servicii S.R.L. .

1.4. Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul Co-Organizatorului.  

1.5. Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.


1.6. Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorii (Organizatorul si Co-organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.


SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE
2.1. Campania publicitara  “West City Radio / Proiect Special / Lansare magazin Secom® Timisoara” se va desfasura in perioada: 1-8 aprilie 2016, luni – vineri, in intervalul 08:00-10:00, o data pe zi.


SECTIUNEA 3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA
3.1. Participarea la acest sistem promotional a participantilor presupune acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.


3.2. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

3.3. La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în Romania (aceasta înseamnă că pot participa atat cetăţeni romani cat şi străini), care a implinit 18 ani, la data începerii concursului, 01 aprilie 2016, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.

3.4. Participantii la acest sistem promotional au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Media Sound S.R.L conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. Media Sound S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.

3.5. Angajaţii organizatorilor şi membrii familiilor, rudele si afinii lor pană la gradul IV inclusiv sunt ineligibili să se înscrie si sa participe la acest sistem promotional.


3.6. Participarea la Campania publicitara ”West City Radio / Proiect Special / Lansare magazin Secom® Timisoara” implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.

3.7. Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta  Organizatorilor un document de identitate valabil: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA

4.1. Dimineata, in intervalul orar 08:00-10:00, in perioadele: 01 – 08 aprilie 2016, respectiv, in cadrul emisiunii de matinal. Realizatorii descriu mecanismul concursului, produsul si premiul: Participa la concursul Secom® si West City Radio

Se intra in direct cu ascultatorii .

4.2. Persoana desemnata in direct la West City Radio ca fiind castigatoare va fi contactata, ulterior si off-air, de catre Co-organizatori in cel mult 5 zile lucratoare de la data desemnarii drept castigatoare pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat.

4.3. Un ascultator poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator va mai castiga, ramane valabil doar primul premiu castigat. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.

4.4. Lista completa a castigatorilor va fi disponibila pe site-ul www.secom.ro, in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea Campaniei.


SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA
5.1. Valoarea totala aproximativa a premiilor: 900 Lei, pentru toata perioada celor 6 editii de sistem promotional, respectiv 150 Lei/editie.

5.2. Premiu zilnic/editie: 1 x Card cadou Secom® cu valoarea de 100 Lei, cu care poti cumpara produse naturale pentru sanatate sau fito-dermatocosmetice de ultima generatie din magazinele Secom® din Bucuresti, Brasov, Iasi, Ploiesti, Bacau sau Timisoara + 1 X MSM de la Secom, produs natural pentru durerile articulare.  produs Secom® cadou (in valoare aproximativa de 50 de Lei).

SECTIUNEA 6.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE

6.1. Castigatorul este sunat de catre un reprezentant al Organizatorului intr-un termen de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.). Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul in care a fost anuntat ca este castigator prin e-mail la adresa andreea.dona@secom.ro ori prin fax la nr. 40 21 316 43 93 o copie a actului de identitate.

6.2. Premiile vor fi ridicate de castigatori de la adresa magazinului Secom® din Mun. Timisoara, Str. Piata Huniade, nr.3, de catre castigatori personal, in termen de cel mult 30 zile de la data desemnarii acestora.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

7.1. Impozitul pentru premii (daca este cazul), va fi retinut si virat de catre Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.


SECTIUNEA 8. OBSERVATII

8.1. Participantii la Campania publicitara “West City Radio / Proiect Special / Lansare magazin Secom® Timisoara” se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.

8.2. Daca pentru intrarea in posesia premiului castigatorul ar trebui sa se deplaseze, Organizatorii nu vor suporta cheltuieliie de transport.

8.3. Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli legate de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.


8.4. Prin inscrierea fiecarui participant Organizatorii Campaniei publicitare dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati. Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  “West City Radio / Proiect Special / Lansare magazin Secom® Timisoara” este disponibil pe site-ul https://www.westcityradio.ro/ , pe perioada derularii campaniei.

SECTIUNEA 9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.


(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.


(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea mai sus mentionata;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).


(4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop. În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

c) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

d) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, care le-au fost încalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

SECTIUNEA 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti competente.


SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

11.1. Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul Co-Organizatorului.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de către Părți, în 2(doua) exemplare originale, astazi, 29.03.2016, data semnarii sale.

Organizator: Co-organizator:
S.C. Secom Productie Servicii S.R.L. S.C. Media Sound S.R.L

reprezentată de reprezentată de

Costea Andrei – Asociat Unic și Administrator Turbok Simona – Director Executiv